Privacy verklaring

Privacy beleid De troostwerkplaats| Laatst herzien 17 november 2020

De troostwerkplaats/Dini Peters (‘mij’, ‘wij’ of ‘onze’) beheert de website www.Detroostwerkplaats.nl, counseling, training en consultatie (de ‘service’).
Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld. We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacy beleid, hebben termen die in dit privacy beleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via www.Detroostwerkplaats.nl

Definities

 • Service
  Service is de website Detroostwerkplaats.nl van De troostwerkplaats/Dini Peters, en de counseling sessies, trainingen en consultatie.
 • Persoonsgegevens
  Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in mij bezit is of waarschijnlijk in mij bezit zal komen).
 • Gebruiksgegevens
  Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service- infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Cookies
  Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).
 • Verwerkingsverantwoordelijke
  Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van dit privacy beleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.
 • Gegevensverwerker (of dienstverlener)
  Gegevensverwerker (of dienstverlener) betekent elke natuurlijke of
  rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.
 • De betrokkene (of gebruiker)
  De betrokkene is elke levende persoon die onze service gebruikt en is het onderwerp van persoonlijke gegevens.
 • Verzameling en gebruik van informatie
  We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren. Soorten verzamelde gegevens:

Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om mij bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Adres, postcode, stad

Cookies en gebruiksgegevens
We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van mij te ontvangen door de afmeldlink of instructies in elke e-mail die we sturen te volgen of door contact met mij op te nemen via e-mail op info@detroostwerkplaats.nl

Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend
en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Data
We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen.
Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.
 • We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens
De troostwerkplaats/Dini Peters gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze service te verlenen en te onderhouden. Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service
 • Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest. Om klantenondersteuning te bieden
 • Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren
 • Om het gebruik van onze Service te controleren. Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken
 • Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met waarnaar u hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de rechtsgrond van De troostwerkplaats/Dini Peters voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacy beleid wordt beschreven, afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen. De troostwerkplaats/Dini Peters kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We moeten een contract met u sluiten. U heeft mij hiervoor toestemming gegeven. De verwerking is in mij legitieme belang en wordt niet ondermijnd door uw rechten
 • Voor betalingsverwerkingsdoeleinden
 • Om te voldoen aan de wet.

Bewaring van gegevens
De troostwerkplaats/Dini Peters bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacy beleid. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en mij beleid af te dwingen. De troostwerkplaats/Dini Peters bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens
Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie. Uw instemming met dit privacy beleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie betekent uw instemming met die overdracht. De troostwerkplaats/Dini Peters zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacy beleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens
Zakelijke transactie
Als De troostwerkplaats/Dini Peters betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderhevig zijn aan een ander privacy beleid .

Openbaarmaking voor wetshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan van De troostwerkplaats/Dini Peters worden verlangd dat ze uw persoonsgegevens openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten
De troostwerkplaats/Dini Peters kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw onthullen dat dergelijke actie nodig is om:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Om de rechten of eigendom van De troostwerkplaats/Dini Peters te beschermen en verdedigen
 • Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken. Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Beveiliging van gegevens
De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor mij, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen. Uw gegevensbeschermingsrechten onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. De troostwerkplaats/Dini Peters streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u wilt worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met mij op via info@Detroostwerkplaats.nl

In bepaalde omstandigheden beschikt u over de volgende gegevensbeschermingsrechten: Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw persoonsgegevens inzien, bijwerken of verwijderen. Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is. Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op beperking.
U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om een kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machine leesbaar en algemeen gebruikt formaat te ontvangen.

Het recht om toestemming in te trekken.
Je hebt ook het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken wanneer De troostwerkplaats/Dini Peters op je toestemming vertrouwde om je persoonsgegevens te verwerken. Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te
verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners
We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken (“serviceproviders”), om de service namens mij te leveren, om service gerelateerde services uit te voeren of om mij te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens mij uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics
We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt- out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedragsmarketing
De troostwerkplaats/Dini Peters gebruikt marketingdiensten om na uw bezoek aan
onze Dienst te adverteren op websites van derden. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze service.

Google AdWords
Google AdWords-marketingdienst wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina met Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Betalingen
We kunnen betaalde producten en/of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor betalingsverwerking (bijv. Betalingsverwerkers). We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers van wie het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacy beleid . Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsgegevens.

Links naar andere sites
Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door mij worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacy beleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacy beleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen
Onze service richt zich tot niemand onder de 18 jaar (“kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind mij persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met mij op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacy beleid
We kunnen mijn privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacy beleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacy beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacy beleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.